Natur

Naturalistiske bilder av dyr og natur - med et abstrakt innslag og symbolikk

120x80

Oktober.jpg
Piken og kråka

60 x 80

120x80

Oktober.jpg
Ensom sau

60 x 50

120x80

Oktober.jpg
Uglas klokskap

80 x 120

120x80

Oktober.jpg
Peoner

40 x 60

120x80

Oktober.jpg
Sprukken bjørk

60 x 70