Vev

Landskap og trær - men også en relasjon som binder i en livets dans

140 x 120

Akryl på linlerret

13 000 kr

Vev
relasjon (1).jpg
hen (2).jpg