Røtter

Utforsker hvor vi kommer fra - hva vi har glemt - hva vi vil huske

100 x 70

Akryl på linlerret

9 500 kr

Røtter
relasjon (1).jpg
hen (2).jpg