Oktober - SOLGT

Oktobers høstlys fanges i dette ekspressive landskapsbildet med sarte farger lag på lag

120 x 80

Akryl på linlerret

11 000 kr

Oktober - SOLGT
relasjon (1).jpg
hen (2).jpg