Mulighetene

Med livets muligheter følger dommere og motvillighet - ytre og indre

150 x 100

Akryl på linlerret og decoupage

15 000 kr

Mulighetene
relasjon (1).jpg
hen (2).jpg